Avís legal

S'informa a l'usuari que aquest lloc web és propietat de Local Network Media, S.L., amb domicili social a C/ Jaume Borràs 18, principal - 08911 Badalona (Barcelona), Espanya, i adreça de correu electrònic adreça de correu electrònic; amb CIF número B62190681 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32466, Foli 0071, Full 212211, Inscripció 1era.

Exempció de responsabilitat per enllaços a tercers

Local Network Media, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o contingut dels enllaços de tercers als quals es fa referència en aquesta web.

A més, Local Network Media, S.L. no es fa responsable de les informacions, opinions i conceptes que contingui qualsevol altre lloc web al que s'accedeixi a través d'aquesta web mitjançant enllaços.

amunt